Month: September 2016

Prosessorientert styring av ytelse (Performance Management)

Dette er bloggpost nr. 3 i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering. Posten ligger også på Linkedin

Poenget med Performance Management (PM) er å konkretisere mål, kunne vite om de nås og kunne manøvrere for å sikre riktig kurs eller endre kurs. Dette gjelder enkeltindivider, enheter og virksomheten som helhet. Min påstand er at uten prosessorientering av PM klarer en ikke dette godt nok. Hvorfor ikke? Essensen ligger i forståelse av koblingen mellom mål og middel. Hvis en ikke vet hvordan en kan påvirke målene, så hjelper målene lite.

(more…)