Innovation

Fra 2017: Robotic Process Automation (RPA) – livssyklus

Skrev denne artikkelen i 2017 da jeg arbeidet en del med RPA, og den er fortsatt relevant, så tenkte dele den her også.

RPA (Robotic Process Automation) er “hot stuff” nå til dags og handler om teknologi for å raskt automatisere menneskelig arbeid og høste relaterte gevinster. I praksis lages en RPA prosess som ligger på toppen av eksisterende applikasjoner og utføres av en RPA Robot. Jeg har utviklet følgende figur for å illustrere en RPA livssyklus:

(more…)

Kontinuerlig forbedring: Tenk design, tenk prosess

Dette er en re-posting av en blogg fra oktober 2015 på LinkedIn: Link

Vi mener prosessorientering og -arkitektur vil bli stadig mer utbredt blant virksomheter, og utgjør kjernen i kontinuerlig forbedring.

Dette skyldes blant annet den iboende egenskapen prosess har av å være «oppskriften» på hvordan noe skapes og gjøres. Med hyppigere endringer og økende kompleksitet så tvinger det seg frem et stadig større behov for oversikt og innsikt i hvordan vi arbeider. Da er det ikke lengre tilstrekkelig med (more…)