Management

Enkel interessentmodell for perspektiv og kontekst til arbeid med krav og mål

Mange prosjekter og virksomheter har et uklart forhold til hvordan å systematisk sikre at endringer gir ønsket effekt ved å tilfredsstille mål og krav fra de relevante interessenter. Dette arbeidet har mange sider, men kanskje det første og viktigste er å få oversikt over interessenter og deres krav. Denne artikkelen ser på bruken av en enkel interessentmodell for å avlede krav og mål.

Hva bør målene være? Noen ganger er det enkelt og åpenbart, mens andre ganger fremstår det veldig uklart. Hvorfor ønsker vi en gitt endring?

Interessentoversikt

Alle virksomheter eksisterer som en del av et miljø eller større system. For å overleve og trives må virksomheter tilpasse seg på riktig vis til dette miljøet. For å sikre at en tilpasser seg best mulig er det viktig med oversikt over hva / hvem en må tilpasse seg til. Dette er kjernen av en interessentoversikt, en en grafisk eller tekstoversikt over ting i virksomhetens miljø som en mener en har en viktig relasjon til. Figuren under gir et enkelt grafisk eksempel

(more…)

Prosessorientert styring av ytelse (Performance Management)

Dette er bloggpost nr. 3 i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering. Posten ligger også på Linkedin

Poenget med Performance Management (PM) er å konkretisere mål, kunne vite om de nås og kunne manøvrere for å sikre riktig kurs eller endre kurs. Dette gjelder enkeltindivider, enheter og virksomheten som helhet. Min påstand er at uten prosessorientering av PM klarer en ikke dette godt nok. Hvorfor ikke? Essensen ligger i forståelse av koblingen mellom mål og middel. Hvis en ikke vet hvordan en kan påvirke målene, så hjelper målene lite.

(more…)

Forstå sammenhengen mellom prosesser og avdelinger

Re-post fra LinkedIn: link

Dette er bloggpost nr. 2 i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering

Skal en høste maksimal nytte av prosessarbeid må en forstå hvordan prosesser og avdelinger henger sammen. Misforståelser her kan raskt ende opp med sub-optimalisering og et feilaktig bilde av hvordan ulike avdelinger bidrar til verdiskapning.

(more…)

NYTTEN AV PROSESSTENKING OG PROSESSLEDELSE I ARBEIDSLIVET

Dette er en re-post av mitt innlegg på NHH Prosessledelsesbloggen ledet av Jon Iden og Kjersti Berg Danilova: link. Stor takk til begge for at jeg fikk bidra, og deres innsats for prosessorientering som sådan!

Nytten av prosesstenking og –ledelse i arbeidslivet

Er prosess og BPM nyttig? Fra meg får det et rungende ja som svar. På mange måter er disse tingene et slags studium av hvordan arbeid fungerer og skaper verdi, og en mer «ingeniør-aktig» tilnærming til ledelse. Det involverer filosofi og verktøy som lar en designe for de resultatene en ønsker. (more…)

Hvordan avklare og kommunisere god oppgave- og ansvarsfordeling?

Re-post fra LinkedIn: link

Dette er første del i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering og relaterte tema

For å effektivt produsere de produkter en enhet er ansvarlig for må de involverte parter ha en tydelig og felles forstått ansvars- og oppgavefordeling.

(more…)