RPA

Fra 2017: Prosessforbedring med Robotic Process Automation (RPA)

Skrev denne artikkelen i 2017 da jeg arbeidet en del med RPA, og den er fortsatt relevant, så tenkte dele den her også.

“All work is process work”, sa prosessguru Michael Hammer. Selv om det er sant, så kan prosessarbeid ha mange former. I denne bloggen følger noen betraktninger om særegenheter ved å arbeide med prosesser på automatiseringsnivå. 

Prosessarbeid på ulike nivåer av detalj tar ulik form. På høyeste nivå er fokuset gjerne på verdikjeder og deres delprosesser, eksempelvis «Produser varer». Arbeidet inkluder å forstå verdiskapningen, sekvens mellom prosesser, relasjon til avdelinger, hvem som er ansvarlig for å understøtte hva, samt hvilke mål og krav som gjelder. På middels detaljnivå, menneskelig nivå, er fokuset ofte på arbeidsflytdiagrammer. Disse viser hvem som gjør hva i hvilken rekkefølge, og brukes for å standardisere / forbedre hvordan en arbeider og for å oppnå bedre eller konsistente resultater, samsvar, og lignende. Eksempelvis prosessen «Gjennomfør ansettelse», kan en se for seg som en mindre og mer detaljert prosess enn «Produser varer». Et tilbakevendende tema på dette nivået er om ulike kontorer og geografiske lokasjoner kan dekkes av samme prosessmodell. Eksempelvis kan en ende opp med en «hovedkontormodell» samt en rekke «lokalkontorvarianter».

Det laveste detaljeringsnivå kan gjerne kalles automatiseringsnivå. Her er prosessene ofte veldig små.

(more…)

Fra 2017: Robotic Process Automation (RPA) – livssyklus

Skrev denne artikkelen i 2017 da jeg arbeidet en del med RPA, og den er fortsatt relevant, så tenkte dele den her også.

RPA (Robotic Process Automation) er “hot stuff” nå til dags og handler om teknologi for å raskt automatisere menneskelig arbeid og høste relaterte gevinster. I praksis lages en RPA prosess som ligger på toppen av eksisterende applikasjoner og utføres av en RPA Robot. Jeg har utviklet følgende figur for å illustrere en RPA livssyklus:

(more…)