Standardization

NYTTEN AV PROSESSTENKING OG PROSESSLEDELSE I ARBEIDSLIVET

Dette er en re-post av mitt innlegg på NHH Prosessledelsesbloggen ledet av Jon Iden og Kjersti Berg Danilova: link. Stor takk til begge for at jeg fikk bidra, og deres innsats for prosessorientering som sådan!

Nytten av prosesstenking og –ledelse i arbeidslivet

Er prosess og BPM nyttig? Fra meg får det et rungende ja som svar. På mange måter er disse tingene et slags studium av hvordan arbeid fungerer og skaper verdi, og en mer «ingeniør-aktig» tilnærming til ledelse. Det involverer filosofi og verktøy som lar en designe for de resultatene en ønsker. (more…)

Hvordan avklare og kommunisere god oppgave- og ansvarsfordeling?

Re-post fra LinkedIn: link

Dette er første del i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering og relaterte tema

For å effektivt produsere de produkter en enhet er ansvarlig for må de involverte parter ha en tydelig og felles forstått ansvars- og oppgavefordeling.

(more…)

Kontinuerlig forbedring: Tenk design, tenk prosess

Dette er en re-posting av en blogg fra oktober 2015 på LinkedIn: Link

Vi mener prosessorientering og -arkitektur vil bli stadig mer utbredt blant virksomheter, og utgjør kjernen i kontinuerlig forbedring.

Dette skyldes blant annet den iboende egenskapen prosess har av å være «oppskriften» på hvordan noe skapes og gjøres. Med hyppigere endringer og økende kompleksitet så tvinger det seg frem et stadig større behov for oversikt og innsikt i hvordan vi arbeider. Da er det ikke lengre tilstrekkelig med (more…)