Krav

Enkel interessentmodell for perspektiv og kontekst til arbeid med krav og mål

Mange prosjekter og virksomheter har et uklart forhold til hvordan å systematisk sikre at endringer gir ønsket effekt ved å tilfredsstille mål og krav fra de relevante interessenter. Dette arbeidet har mange sider, men kanskje det første og viktigste er å få oversikt over interessenter og deres krav. Denne artikkelen ser på bruken av en enkel interessentmodell for å avlede krav og mål.

Hva bør målene være? Noen ganger er det enkelt og åpenbart, mens andre ganger fremstår det veldig uklart. Hvorfor ønsker vi en gitt endring?

Interessentoversikt

Alle virksomheter eksisterer som en del av et miljø eller større system. For å overleve og trives må virksomheter tilpasse seg på riktig vis til dette miljøet. For å sikre at en tilpasser seg best mulig er det viktig med oversikt over hva / hvem en må tilpasse seg til. Dette er kjernen av en interessentoversikt, en en grafisk eller tekstoversikt over ting i virksomhetens miljø som en mener en har en viktig relasjon til. Figuren under gir et enkelt grafisk eksempel

(more…)